Jdi na obsah Jdi na menu

Historie Českého piva

4. 2. 2012

 

historie českého piva

Velmi často se používá termín tekutý chléb. Právě takto pohlíželi staří Čechové na tento nápoj. V pivu ovšem také viděli osvěžující nápoj a lék na všechny neduhy. Pokud půjdeme po stopách piva v celosvětovém měřítku, zjistíme, že tento lahodný mok se začal vyrábět již v Mezopotámii v sedmém tisíciletí př. n. l.. Pivo vzniklo přitom pravděpodobně náhodou, kdy bylo v nádobce rozemleté obilí , do kterého vnikla voda a vznikl příjemný nápoj s lehce omamným účinkem.

Pojďme ale na území Čech. Zde pivo vařili již Keltové, ale samotné chmelení piva je připisováno Slovanům. Když půjdeme za nejstarším písemným dokladem o výrobě piva, dostaneme se k nadační listině krále Vratislava II. z roku 1088 pro vyšehradský chrám. Právě v tomto dokumentu přiděluje panovník kanovníkům desátek z chmele. V raném středověku nebylo vaření piva pouze výsadou klášterů, ale i měst. Každý z měšťanů disponoval právem vařit pivo. V královských městech toto právo přiznával král, v poddanských městech vrchnost. Výhodné bylo zejména to, že všichni měšťané, kteří vařili pivo, byli chráněni před konkurencí mílovým právem, které zakazovalo od okruhu deseti kilometrů dovážet cizí pivo do města.

Úplně na počátku si každý pivo vařil sám, ale postupem času se výroba začala koncentrovat až do podoby městských pivovarů. Vznikla také samostatná řemesla jako například sladovníci a pivovarníci. Pravidla pro výrobu piva byla určena Svatováclavskou smlouvou z roku 1517. Její autor byl Ludvík Jagellonský. Platila až do roku 1869. Od této doby si mohl každý člověk založit pivovar bez ohledu na svou příslušnost ke stavu. Řemeslnou výrobu piva dovedl k dokonalosti slavný český sládek F.O. Poupě (1753-1805). Výroba se stávala čím dál tím komplikovanější. Hlavní surovinou pro výrobu zlatavého moku nebyla pšenice, ale především ječmen a samozřejmě český chmel.

Dalším významným mezníkem ve vývoji českého pivovarnictví je rok 1842. tehdy došlo k otevření nového Měšťanského pivovaru v Plzni. Právě zde bavorský sládek Groll vytvořil jakýsi prototyp dnešního světlého ležáku. Toto pivo se stalo velmi oblíbeným nejen u nás, ale později i na celém světě. Další vývoj českého pivovarnictví byl doslova knokautován oběma světovými válkami. Vývoj českého pivovarství, kvalita českých surovin a odbornost českých sládků zapříčinily skutečnost, že chuť českého piva je poněkud odlišná, než chuť piv zahraničních.

 

Náhledy fotografií ze složky České pivo